JAK A PROČ ZÍSKAT DOTACI „DEŠŤOVKA“?

Využívání pitné vody pro činnosti jako je zalévání či splachování toalety, je neefektivní, neekonomické, neekologické a zbytečné. To jistě není překvapivý fakt. Řešení problému s vodou je hned několik. První, které se přímo nabízí, spočívá především v akumulaci a následném využití vody dešťové. Pořízení a nastavení systému využívání dešťové vody tak, aby byl maximálně efektivní a co nejlépe odpovídal místním klimatickým podmínkám, je ale poměrně náročné a vyžaduje nemalou vstupní investici. Výši investice může ale významně snížit státní dotace pro majitele rodinných a bytových domů rozdělovaná prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, která si klade za cíl podpořit právě využívání dešťové vody namísto vody pitné.

Proč Dešťovka?

Důvodů, proč je pro majitele domů i stavebníky využití této dotace výhodné je několik. Využívání dešťové vody pomáhá uživatelům domů a bytů, které systém využívají, snižovat náklady na spotřebu pitné vody. Kromě tohoto přímého pozitivního ekonomického efektu tím navíc přispívají k šetrnému hospodaření s vodou v širším kontextu. Právě efektivní zacházení se zdroji vody je kvůli měnícím se klimatickým podmínkám stále důležitější.

Díky dotaci Dešťovka jsou pro uživatele náklady na pořízení systému pro využití dešťové vody výrazně nižší a pozitivní ekonomický efekt se z jeho pohledu prokáže ve významně kratším časovém horizontu

JAK ZÍSKAT DOTACI DEŠŤOVKA

Získat dotaci Dešťovka je velice snadné, dokonce je to mnohem jednodušší, než se na první pohled může zdát.

Existuje celá řada formalit a dokumentů, které je třeba připravit – to vše za vás rádi vyřídíme.
Podle typu instalovaného systému se může jednat až o 50 % nezbytných výdajů.
Pro systémy na zavlažování trávníku mohou žadatelé dosáhnout na dotaci ve výši 55 tisíc Kč.
Pro systémy umožňující její použití ke splachování WC činí dotace dokonce až 65 tisíc Kč.
Nejsnazší cestou k získání dotace Dešťovka je kontaktovat nás! Společně domluvíme návštěvu technika na vašem pozemku a následně za vás vyřídíme všechny formality tak, aby vám byla poskytnuta maximální dotace.

Kontaktujte nás tady.