SADA 2 KOTVÍCÍCH DESEK A LANA

 2,800.00 bez DPH

Kotvící desky jsou určeny k pevnějšímu upevnění čistíren odpadních vod v půdě.

Popis

Popis výrobku

Někdy je  nutné montovat zařízení v obtížných podmínkách: pískovce, oblasti s vysokou úrovní podzemní vody, rašeliniště. Z toho to důvodu se aplikují při upevnění ČOV, šachet a sklepů, kotvící desky.

Kotvící desky (jinak kotvy) jsou položeny na spodní straně základové jámy a upevněny pomocí lana pomocí montážních otvorů na tělese sklepa, šachty na vrt nebo čistírny odpadních vod. Váha půdy tlačí na kotvu a tím zabraňuje k pohybu tělesa.

Sada dvou kotev o celkové ploše 1 m2, zabudované v hloubce asi 2 m, umožňuje čelit náporu až 4 tuny.

Použití těchto plastových kotvících desek výrazně snižuje náklady na montážní práce ve srovnání s použitím betonových odlitků a desek.

Technické charakteristiky

Délka desky (mm): 1500
Šířka (mm): 1000
Hmotnost desky (kg): 12
Délka lana (m): 12

Montáž

Pro pokládku kotevních desek je nutné vyrovnat povrch pod nádrží, jinak kotva bude pracovat opačným směrem – jako přídavná páka při zvedání podzemní vody.

Okraje kotvy by měly přesahovat hranice nádrže (sklepy, ČOV a šachtu na vrt), proto je nutné vyměřit kotvící desky s okrajem tak, aby lano bylo bezpečněji připevněno kolem kontejneru. Lano je vytaženo přes nádrž a upevněno v oku kotevních desek.

Nad kotevními deskami se provádí zhutňování půdy o tloušťce asi 20 cm a pak je možné lana utáhnout.