JAK A PROČ ZÍSKAT DOTACI „DEŠŤOVKA“?

Využívání pitné vody pro činnosti jako je zalévání či splachování toalety, je neefektivní, neekonomické, neekologické a zbytečné. Výši investice může ale významně snížit státní dotace pro majitele rodinných a bytových domů rozdělovaná prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, která si klade za cíl podpořit právě využívání dešťové vody namísto vody pitné.

Čtěte více